KHS sr LYHYESTI ja ensimmäiset palkitut 2010-2012

Suomen yleisissä kirjastoissa työskentelevien kirjastonhoitajien ammattiliittona oli AKAVAssa pitkään Kirjastonhoitajaliitto.

Kirjastonhoitajaliitto oli perustamassa nykyistä KUMULA ry.:tä AKAVAN ERITYISALAT ry:n yhteyteen. Tuolloin (19.2.1996) perustettiin Kirjastonhoitajien säätiö vaalimaan ja tukemaan peruskirjastonhoitajien tekemää työtä ja alan koulutusta sekä tutkimusta. Pienipalkkaisten kirjastonhoitajien vuosien mittaan maksamista jäsenmaksuista saatiin säätiön peruspääoma.

Tarkoitustaan säätiö on toteuttanut mm. tukemalla KUMULAN järjestösihteerin palkkausta KUMULAN jäsenhankintaan nimenomaan nuorten kirjastoalalle kouluttautuvien joukosta. Viime vuosina painopistettä on siirretty erilaisiin projekteihin. Tavoitteena on myös opintomatkojen tukeminen.

Vuosien aikana säätiö on myös tukenut muutaman kirjan julkaisemista, lukuisia alan väitöskirjoja ja vuodesta 2010 alkaen myöntänyt alan oppilaitoksista saatujen ehdotusten pohjalta ”Vuoden Opinnäyte” -stipendin parhaaksi arvoidulle työlle ja usein useammallekin.

2010 palkittiin Maria Forsman Åbo Akademista, 2011 Anna Mikkonen Tampereen yliopistosta ja 2012 Sarita Kaunisto-Laine Tampereen yliopistosta.