SÄÄTIÖN MATKA-APURAHA 2024

Kirjastonhoitajien Säätiön sr (KHS) Matka-apuraha – Hakuaika päättyi 31.3.2024

Yleisen kirjaston kirjastonhoitajat (opiskelijat, perhevapaalla olevat, työssä olevat ja eläkeläiset, etusijalla Kumulan jäsenet) voivat hakea matka-apurahaa kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutuksiin sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Hakemukset tulee toimittaa hyväksyttäväksi maaliskuun loppuun mennessä. Apurahan voi käyttää 18 kuukauden kuluessa myöntämisestä. Hakija voi hakea ja saada avustusta enintään kolmen vuoden välein.

Hakemukseen tulee matkustajan nimi ja yhteystiedot ja matkasuunnitelma kustannusarvioineen eriteltynä. Harkinnanvarainen matka-avustus voi kattaa osallistumisesta, yöpymisestä ja matkustamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Myönnetyt matka-apurahat maksetaan myöhemmin kysyttävälle pankkitilille. Matkan jälkeen KHS:lle toimitetaan tiliselvitys ja vapaamuotoinen matkaraportti. Apurahan saaneella on velvollisuus maksaa käyttämättä jäänyt apuraha takaisin. Samoin jos selvitystä ei toimiteta kahden kuukauden kuluessa matkan toteutumisesta.

31.3.2024 mennessä oli jätetty kaksi hakemusta. KHS:n hallitus päättää toukokuun 2024 kokouksessa matka-apurahoista.