2022 palkitut

Kirjastonhoitajien säätiö sr on jo vuosia jakanut kirjasto- ja informaatioalan oppilaitosten ehdottamien hyviksi arvioitujen opinnäytetöiden joukosta aina syksyisin valituille 1-7 työlle 500-600 euron stipendin kullekin. Lisäksi voimme tukea informaatiotutkimuksen seminaareja ja väitöskirjantekijöitä.

Vuoden opinnäyte 2022

Ehdotuksia tuli syksyllä 2022 seitsemän kappaletta; Oulun yliopistosta kolme, Tampereen yliopistosta yksi, Turun ammattikorkeakoulusta kaksi ja Åbo akademista yksi.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 3.12.2022 palkita nyt 600 euron stipendillä seuraavat viisi työtä:

Tampereen yliopistosta:

Topi Lindqvist: Yleiset kirjastot päätöksenteon kohteena: Kuntapäättäjien ja kirjaston työntekijöiden näkemyserot yleisten kirjastojen palveluista, työtehtävistä, tavoitteista ja resursseista.

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/137529

 

Oulun yliopistosta kolme:

Veli-Pekka Marjoniemi: Tehtäväperusteinen tiedonhankinta yleisessä kirjastossa : tehtävän monimutkaisuuden vaikutukset kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan.

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202205272429

Juha-Pekka Kinnunen: Tiedonhallinta ja informaatioylikuormitus organisaatiomuutoksessa : tapaustutkimus kaupunginkirjastosta.

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202203291459

Leena Kinnunen: Kilauta kaverille : haastattelututkimus yleisten kirjastojen johtajien käyttämistä tiedonlähteistä tehtäväperustaisessa tiedonhaussa sekä tiedonlähteisiin luottamuksen perusteet.

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202209063386

 

Turun AMK:sta:

Viljami Lumikko: Vaski-alueen lastenkirjallisuuden monikielinen kokoelma : nykyinen kokoelma ja kuinka kehittää sitä.

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060315140