2023 KHS:n TUNNUSTUKSEN SAIVAT

TÄYDENNETTY TIEDOTE   Vuoden opinnäyte 2023

Kirjastonhoitajien säätiö sr jakaa vuosittain muutamia stipendejä kirjasto- ja informaatioalan oppilaitoksissa tehdyille hyviksi arvioiduille opinnäytteille.

Ehdotuksia tuli syksyllä 2023 lopulta viisi kappaletta; Oulun yliopistosta kaksi ja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kaksi sekä Tampereen yliopistosta yksi.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 2.12.2023 palkita nyt 600 euron stipendillä seuraavat neljä työtä:

Oulun yliopistosta kaksi:

Pääaho Varpu: Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien sairauteen liittyvä informaatiokäyttäytyminen. https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/41743

Sivosuo Tuija: IBS-potilaiden tiedonhankintakäyttäytyminen oireyhtymään liittyvissä kysymyksissä. https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/41992

 

Seinäjoen AMK:sta kaksi:

Hanna Tastula: Kirjastojen rooli disinformaation torjunnassa: Kirjastoammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä disinformaatiosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/813705

Oili Turja: Seniorityö kirjastossa – Verkkokurssi kirjastolaisille Liboppi-alustalla.  https://www.theseus.fi/handle/10024/813122  Oili Turjalle myönnetään ansiokkaasta ja kirjastojen seniorityön tukemiseen soveltuvasta opinnäytteestä lisätunnustus 200 euroa.

 

Ja lisäksi palkittiin 11.12.2023 Tampereen yliopistosta yksi:

Laura Kuula: ”Mutta. Mikään ei voita kirjaa.” : Lukijoiden kertomuksia lukemisen merkityksistä. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202303213052

 

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Tamminen (Etelä-Suomi) ja varapj. Merja Kummala-Mustonen (Pohjois-Suomi) järjestävät stipendien ja kunniakirjojen luovutukset lähiaikoina.

Timo Tamminen kävi Seinäjoella 18.12.2023 ja tutustui myös opetukseen.

Ari Haasio, Hanna Tastula, Oili Turja ja Sari Mäkinen-Laitila

Myös Laura Kuula sai diplominsa Hämeenlinnassa 19.12.2024.

Laura Kuula Hämeenlinna 19.12.2023

Oulun luovutustilaisuus oli 10.2.2024.

Diplomin saajat Tuija Sivosuo ja Varpu Pääaho, kuva Merja Kummala-Mustonen

Lisäksi voimme tukea informaatiotutkimuksen seminaareja ja väitöskirjantekijöitä. Alkuvuonna 2024 osallistumme myös Kirjastoseuran aloitteesta tehtävään kirjastoalan henkilöstötutkimukseen.

 

Uutena tukimuotona jaamme keväällä 2024 matka-apurahoja ulkomaille tehtäviin opintomatkoihin. Kotisivuille tuli tammikuussa hakulomake ja hakuaikaa oli 31.3. saakka.

Vastauksia saimme kaksi. Matka-apurahat jaetaan toukokuussa 2024 KHS:n hallituksen kokouksessa